• Rozbor stávajících pojištění:
 • Posoudíme stávající stav pojistných smluv, zjistíme která rizika Vás nejvíce ohrožují. Vypracujeme důkladnou analýzu rizika, a to i v případě, že tuto analýzu nevyžadujete. Tato činnost předpokládá odbornou znalost pojistné problematiky a pojišťovací makléř musí být skutečně schopen takovouto analýzu zpracovat. Tyto služby Vám nabízíme zcela zdarma.

 • Podniká na základě registrace ministerstva financí:
 • Návrh optimálního řešení zahrnuje stanovisko makléře a názor na optimálnost krytí. Expertum Brokers vychází z Vašich individuálních potřeb a navrhneme Vám podle svého nejlepšího svědomí takové řešení, které bude vyhovovat Vašim podmínkám a potřebám. Jedná se především o rozsah pojišťění a výši krytí.

 • Zajištění nabídek vybraných pojišťoven:
 • Po dohodě s Vámi jsou určeny pojišťovny o které se máme zajímat a zajistit jejich nabídky. Tyto nabídky potom můžeme rozšířit o další z pojišťoven, které sami vybereme. Vše se uskutečňuje na základě znalostí pojistného trhu. Dostanete tak kompletní nabídku toho nejlepšího na pojistném trhu, co vyhovuje Vašim požadavkům.

 • Výběr vhodného pojistitele:
 • Výběr vhodného pojistitele je proces vlastního výběru z kompletní nabídky možných řešení. Výběrové řízení probíhá na základě kritérií a priorit klienta, které si sám určí. Jedná se především o výši krytí, výši pojistného, o kvalitu doplňkového servisu a o vlastní zkušenosti klienta. Zprostředkování vlastního pojištění pak není nic jiného, než vyřízení veškerých formalit a sjednání pojistné smlouvy.

 • Správa pojištění:
 • Správa pojištění je činností makléře vedoucí primárně ke zjednodušení procesů mezi klientem a pojišťovnou po dobu pojištění. Jedná se zejména o veškeré druhy změn v pojistných smlouvách, jako je například změna adresy klienta, změna frekvence plateb, změna ve vlastní pojistné smlouvě apod. Makléř využívá všech profesních zkušeností tak, aby předešel nesrovnalostem, které běžně vznikají a zatěžují tím zbytečně klienta. Jsme tu pro Vás.

 • Součinnost při likvidaci pojistných událostí:
 • Pomůžeme Vám při vyřizování pojistné události. Nabízíme Vám součinnost při činnostech spojených s vyřizováním pojistné události, které počínají zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit, rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

Copyright © EXPERTUM BROKERS, s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.